DPMK nerefunduje BČK za obdobie počas pretrvávajúcej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu

Obsah

KOŠICE: Prenos platnosti mesačníkov za obdobie šírenia nákazy koronavírusom nebude možný.

 

Oznamujeme cestujúcim, že v košickej MHD platia schválené prepravno-tarifné podmienky, bez možnosti storno lístka. V zmysle prepravného poriadku, článok 13, Cestovné lístky a ich preukazovanie, platí:

4. Cestujúci, ktorý nevyužije svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného, nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy.

11. Ak je cestujúcemu znemožnené využiť cestovný lístok 30 a viac dňový znejúci na jeho meno, dopravca môže na žiadosť cestujúceho vykonať prevod predplateného obdobia na rovnaký druh BČK inej osoby, ktorú určí žiadateľ.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice