DPMK opätovne otvára pracovisko prepravnej kontroly

Obsah

KOŠICE: Pracovisko prepravnej kontroly bude od pondelka 18. mája znova otvorené, cestujúci aj naďalej môžu využívať online úhradu pokút.

 

 

Od 18.5.2020 dochádza k opätovnému otvoreniu Prepravnej kontroly na Rooseveltovej v pôvodných otváracích hodinách. Cestujúci si môžu vybaviť podlžnosti voči spoločnosti počas pracovného týždňa v pondelok od 9:00 do 15:30 a od utorka do piatka od 7:00 do 15:30.

Pôvodné otváracie hodiny pracoviska sú platné aj pre súdne vymáhanie pohľadávok (pondelok 9:00 – 13:45, utorok, štvrtok a piatok 7:00 – 13:45 a streda 7:00 – 15:30).

Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60,90 €. Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných  dní je znížená na sumu 50,90 € a pri úhrade priamo vo vozidle na sumu 40,90 €.

Cestujúca verejnosť môže tiež využiť online úhradu podlžností na číslo účtu 6610186006/1111, IBAN SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT UNCRSKBX.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice