Oznam o dočasnom obmedzení študentských spojov na linkách R4, 5 a 57

Obsah

KOŠICE, 08.10.2020: Od nedele 11.10.2020 dôjde ku obmedzeniu študentských spojov, počet cestujúcich na dotknutých linkách bude priebežne sledovaný.

 

Z dôvodu zavedenia dištančnej formy výučby na Technickej univerzite v Košiciach a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dochádza k nasledovným zmenám v MHD:

  1. Od nedele 11.10.2020 nebudú premávať linky č. 5 a 57. V prípade potreby budú operatívne nasadené posilové spoje.
  2. Od pondelka 12.10.2020 dôjde k obmedzeniu posilových študentských spojov na linke č. R4. Linka R4 tak bude premávať v režime Pracovné dni – vysokoškolské prázdniny. Navyše bude premávať spoj o 06:54 zo Vstupného areálu USS (07:06 zo zastávky Obchodné centrum Optima).

 

Posilové študentské spoje na dotknutých linkách (5, 57 a R4) začnú opätovne premávať podľa pôvodného cestovného poriadku, keď dôjde ku zrušeniu dištančnej formy výučby na spomínaných univerzitách.

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice