Oznam o obmedzení premávky MHD na linke č.12

Obsah

KOŠICE, 24.09.2020: K obmedzeniu premávky MHD na linke č. 12 dôjde dnes od 09:00, vzhľadom na zmenu trasy a predpokladané zvýšené dopravné zaťaženie môže dochádzať k meškaniu spojov na linke.

 

Vzhľadom na pokračujúce rekonštrukčné práce na Moyzesovej ulici dôjde vo štvrtok 24. septembra k obmedzeniu premávky MHD na linke č. 12 v čase od 9:00 do 00:00 hod. V uvedenom čase bude linka č. 12 premávať po obchádzkovej trase cez Šrobárovu, Kuzmányho a Štúrovu ulicu:

  • smer Barca / Šebastovce – po zastávke Slovenský rozhlas pokračuje ku križovatke ulíc Moyzesova – Alžbetina – Šrobárova, kde odbočí doprava na Šrobárovu ulicu a vynecháva zastávku Alžbetina, Rektorát UPJŠ. Na konci ulice pokračuje odbočením doľava na Kuzmányho ulicu, z ktorej potom odbočí doľava na Štúrovu ulicu. Na križovatke ulíc Štúrova – Moyzesova – Rastislavova odbočí doprava na Rastislavovu ulicu a zastaví na svojej štandardnej zastávke Dom umenia, smer Stará nemocnica. Linka pokračuje ďalej vo svojej pôvodnej trase.
  • smer Podhradová – po zastávke Kasárne, Kulturpark pokračuje ku križovatke ulíc Moyzesova – Štúrova – Rastislavova, kde odbočí doľava na Štúrovu ulicu a vynecháva zastávku Dom umenia. Na križovatke Štúrova – Kuzmányho – Žižkova odbočí doprava na Kuzmányho ulicu. Následne na križovatke Kuzmányho – Šrobárova – Floriánska odbočí doprava na Šrobárovu ulicu. Na križovatke Moyzesova – Alžbetina – Šrobárova odbočí doľava a zastaví na zastávke Alžbetina, Rektorát UPJŠ. Linka pokračuje ďalej vo svojej pôvodnej trase.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

Prílohy