Oznam o organizácii dopravy počas Medzinárodného maratónu mieru (MMM)

Obsah

KOŠICE, 01.10.2020: MMM sa aj napriek pandémii bude konať v pôvodne plánovanom termíne 4. októbra, pre účastníkov poskytne DPMK bezplatnú prepravu v deň konania.

 

Počas jeho konania v čase cca od 07:15 do 15:00 dôjde ku uzatvoreniu severnej strany Námestia osloboditeľov a ulíc Moyzesova a Bačíkova. Z tohto dôvodu bude MHD premávať nasledovne:

  1. električkové linky premávajú bez zmien
  2. od 07:15 je autobusová zastávka Námestie osloboditeľov presunutá spred hotela Hilton k budove Allianzu (zastávka linky11)
  3. od 08:00 nebudú obsluhované zastávky Hlavná pošta, Slovenský rozhlasAlžbetina, Rektorát UPJŠ. Autobusové linky 12, 17, 19, 22 a 36 premávajú po obchádzkových trasách. Pre autobusy platia opatrenia v čase 08:00 – 15:00 hod. Linky budú premávať po týchto trasách:

12 smer BARCA PODNIKATEĽSKÁ/ŠEBASTOVCE

... - Cassovar – Hlavná pošta (dočasná zastávka na úrovni križovatky Kuzmányho-Dr. Kostlivého) – Dom umenia - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Slovenský rozhlas; Alžbetina, Rektorát UPJŠ

 

smer PODHRADOVÁ

... - Kasárne, Kulturpark – Dom umenia (dočasná zastávka na Štúrovej ulici) – Hlavná pošta - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Alžbetina, Rektorát UPJŠ

 

 

17 smer LUNÍK VIII

... - Námestie Maratónu mieru – Radnica Starého mesta (električková zastávka v smere od Amfiteátra) – Hlavná pošta - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Slovenský rozhlas

 

smer LINGOV

... - Cassovar - Radnica Starého mesta (električková zastávka v smere na Amfiteáter) – Zimná – Národné námestie (zastávka v smere od Mieru) – Mlynská bašta (dočasná zastávka na Gorkého ulici) – Železničná nemocnica - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Námestie Maratónu mieru

 

19 smer SÍDLISKO KVP, KLÁŠTOR

bez zmeny trasy

 

smer NAD JAZEROM, NAPÁJADLÁ

... – Technická univerzita – Národné námestie (zastávka v smere od Mieru) – Mlynská bašta (dočasná zastávka na Gorkého ulici) – Železničná nemocnica - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Zimná; Radnica Starého mesta; Námestie Maratónu mieru

 

 

22 smer BAŇA BANKOV

bez zmeny trasy

 

smer DŽUNGĽA

... – Technická univerzita – Mlynská bašta (bežná zastávka v smere na Mier) - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Zimná; Radnica Starého Mesta; Námestie Maratónu mieru

 

 

 

36 smer SÍDLISKO KVP, MOSKOVSKÁ

... - Námestie Maratónu mieru – Radnica Starého mesta (električková zastávka v smere od Amfiteátra) – Hlavná pošta - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Slovenský rozhlas

 

smer SÍDLISKO ŤAHANOVCE, MADRIDSKÁ

... - Cassovar - Radnica Starého mesta (električková zastávka v smere na Amfiteáter) – Zimná – Mlynská bašta (bežná zastávka v smere na Mier) - ... a ďalej po svojej pôvodnej trase

vynechané zastávky: Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Námestie Maratónu mieru

 

 

Pre Maratónsky klub počas konania MMM 2020 bude poskytnutá bezplatná preprava účastníkov MMM v deň konania MMM v MHD.

 

Informácie ohľadom podujatia nájdu záujemcovia na stránke https://www.kosicemarathon.com/.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice