Oznam o predlžovaní mesačníkov za obdobie výskytu koronavírusu

Obsah

KOŠICE: Viacdňové predplatné časové lístky budú po skončení svojej pôvodnej platnosti platiť ešte ďalších 60 dní.

 

Predplatné časové lístky budú po skončení svojej pôvodnej platnosti platiť ešte ďalších 60 dní. Týka sa to mesačných, trojmesačných, polročných a ročných lístkov, ktoré boli platné v období od 9.3.2020 do 31.3.2020. Predĺženie platnosti platí bez ohľadu na to, na akej bezkontaktnej čipovej karte je lístok nahratý, teda mestskej karte, iného dopravcu či ISIC karte. Týka sa všetkých typov kariet, teda aj zľavnených časových lístkov na 30, 90, 180 a 365 dní. Cieľom tohto kroku je aspoň čiastočné vynahradenie nižšieho počtu prevádzkovaných liniek a spojov pre cestujúcich MHD. Ich počet bol zredukovaný 16.3.2020 po zatvorení škôl, verejných inštitúcií a väčšiny obchodov.

Cestujúcu verejnosť chceme ubezpečiť, že v prípade, ak si už zakúpili časové lístky, o svoje peniaze neprídu. Ak teda mal cestujúci lístok platný v období od 9. marca do 31. marca 2020, jeho platnosť bude predĺžená o príslušné obdobie 60 dní. Za účelom predĺženia časových lístkov nie je nutné osobne navštíviť pobočku Zákazníckeho centra DPMK, udeje sa tak automaticky.

Uvádzame príklady z praxe. Ak je cestovný lístok (30-dňový) platný od 6. marca do 4. apríla, od 5. apríla sa predlžuje jeho platnosť o ďalších 60 dní. Ak bol zakúpený cestovný lístok (180-dňový) v polovici februára, tak sa jeho vyznačená platnosť končí v polovici augusta. Cestujúcemu sa tak predlžuje platnosť o ďalších 60 dní do polovice októbra. Ak cestujúcemu skončila platnosť lístka medzi 9. marcom a 31. marcom, napríklad 18. marca, pričom si nový vzhľadom na súčasnú situáciu nekúpil, aj v takom prípade je lístok platný, konkrétne od 19. marca na nasledujúcich 60 dní do 17. mája. Tí, ktorí by si pri tomto príklade od 19. marca zaplatili lístok, tak sa im až po uplynutí platnosti 17. apríla pridáva 60 dní, teda do 16. júna. Ak si cestujúci predĺžil platnosť svojho už existujúceho mesačníka (30, 90, 180 alebo 365-dňového) 1. apríla, po skončení platnosti nabitého predplateného časového lístka získa platnosť navyše počas ďalších 60 kalendárnych dní. Podobne to platí aj pre tých, ktorým končí platnosť lístka napríklad 4. apríla, ale predĺženie uhradili napríklad už koncom marca. V zásade teda platí, že kto si kúpil od 1. apríla vôbec prvýkrát časový lístok, resp. ten predošlý nebol platný aspoň jeden deň od 9. marca do 31. marca, tak len na neho sa predĺženie platnosti o 60 dní nevzťahuje.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice