Oznam o premávke MHD počas vianočných a novoročných sviatkov

Obsah

KOŠICE, 18.12.2020: Aj naďalej je v platnosti režim ,,školské prázdniny“, v dňoch 24. december, 25. december, 26. december 2020 a 01. január 2021 bude MHD premávať ako počas voľných dní.

 

Oznamujeme cestujúcim, že počas zimných prázdnin, t.j. 21.12.2020 – 09.01.2021 bude MHD aj naďalej počas pracovných dní premávať v režime ,,Prázdniny“. Školské linky nebudú premávať. Zachádzky k základným školám/školské spoje na autobusových linkách  11, 20/ 20 L, 25, 26 P a 29 nebudú vykonávané.

 

V súvislosti s upravenými otváracími hodinami nákupného centra Átrium Optima spoje linky 10 nevykonajú zachádzku do OC Optima. Linka bude ukončená na zastávke ,,Luník VII“ nasledovne: 24.12. po 13:00, 25.12. celý deň, 26.12. celý deň, 31.12. po 17:30, 01.01.2021 celý deň a 06.01. celý deň.

 

V súvislosti s úpravou pracovnej doby v priemyselnom parku pri letisku (spoločnosti U-Shin, Faurecia, Howe, Minebea, Windsor) v pracovných dňoch 28.12.2020 – 31.12.2020 nebudú vykonané posilové spoje linky 25 pre Howe o 5:20 hod z Námestia osloboditeľov a o 14:10 hod z Magnezitárskej na Námestie osloboditeľov.

V pracovných dňoch 21.-23.12.2020 a 28.12.- 30.12.2020 bude linka 23 premávať v štandardnom režime. 24., 25. a 26.12.2020 sa nevykonávajú ranné posilové spoje na linke 23. Vo štvrtok 31.12.2020 bude linka 23 premávať v obmedzenom režime.

 

 

24. december 2020 - Štedrý deň (štvrtok):

Denná premávka liniek 4, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 35 a 72 bude ukončená cca o 18:00 h. Všetky spoje liniek 10 a 15 budú po 18:00 v oboch smeroch zachádzať na Staničné námestie.

 

Spoje linky 52 (Krásna – Nám. osloboditeľov – Šaca, a späť) po 18:00 budú zachádzať obojsmerne cez Poľov (linka bude označená dodatkovou tabuľkou „cez POĽOV“).

 

Všetky spoje linky 20 budú po 18:00 v smere do Košickej Novej Vsi zachádzať na Zelenú stráň.

 

Všetky spoje linky 32 budú po 18:00 v smere do Myslavy zachádzať na Zelenú stráň a Heringeš.

 

Linky N1 až N7 premávajú podľa CP pre noc pred voľným dňom (ako sobota) v obmedzenom režime (informácia dostupná na https://www.dpmk.sk/aktuality/2020/oznam-o-obmedzeni-prevadzky-na-nocnych-linkach-od-19122020).

 

Dopravu na/z pracovnej zmeny o 18:00 v Starej nemocnici, Novej nemocnici, Železničnej nemocnici a Nemocnici Šaca zabezpečia linky 3, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 36, 52, 71 a 72.

 

 

V dňoch 24. december 2020 - Štedrý deň, 25. december 2020 (Prvý sviatok vianočný), 26. december 2020 (Druhý sviatok vianočný) a 01. január 2021 (Nový rok) bude premávka organizovaná v režime Voľné dni.

 

 

31. december 2020 - Silvester (štvrtok):

Vozidlá všetkých liniek MHD budú premávať podľa svojich cestovných poriadkov (režim „Prázdniny“) až do ukončenia.

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice