Oznam o prevádzke Dobrého trolejbusu

Obsah

KOŠICE, 08.10.2020: Dobrý trolejbus jazdí v meste každú nedeľu, naposledy v tomto roku doň môžete nastúpiť 20. decembra.

 

Dopravný podnik informuje verejnosť o pokračovaní prevádzky Dobrého trolejbusu. Na svoju cestu opäť vyrazí v nedeľu 11. októbra 2020. Od tohto dátumu až do konca roka 2020, t.j. 20. decembra, bude premávať každú nedeľu na svojej určenej trase Lingov - Námestie osloboditeľov - KVP, Kláštor. Odchody z Lingova sú o 11.27 hod., 13.27 hod., 15.27 hod. a 17.27 hod. Odchody od Kláštora sú naplánované na 12.09 hod., 14.09 hod., 16.09 hod. a 18.09 hod. 

Trolejbus je označený ako linka ,,71“ a preprava v ňom je bezplatná.

 

Dobrý trolejbus bol v tomto roku po dlhšej prestávke (posledná jazda 8.marca) opätovne spustený v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020 a Európskeho týždňa mobility v nedeľu 20. septembra.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice