Oznam o uvoľnení protipandemických opatrení

Obsah

KOŠICE: Od pondelka 6. júla sa ruší otváranie všetkých dverí v MHD, cestujúci sú povinní stlačiť dopytové tlačidlo pre nástup a výstup.

 

Z dôvodu zníženia úrovne protipandemických opatrení, rovnako aj z dôvodu zvýšenia účinnosti klimatizácie vo vozidlách MHD, sa od pondelka 06.07.2020 ruší povinnosť otvárania všetkých dverí v prostriedkoch MHD. Opätovne sa zavádza dopytové otváranie dverí vo všetkých vozidlách MHD. Cestujúci sú tak povinní pre nástup a výstup z vozidla stlačiť tlačidlo dopytového otvárania dverí.

Zákaz nástupu prednými dverami v autobusoch a zrušenie doplnkového predaja cestovných lístkov u vodiča ostáva naďalej v platnosti. Pre cestujúcich v MHD platí povinnosť používania ochranného rúška na tvár (resp. inej adekvátnej tvárovej ochrany).

Vyzývame verejnosť, aby sa riadila nariadeniami vlády a príslušnými nariadeniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Aktuálne informácie nájdu občania na webových stránkach http://www.uvzsr.sk/ a https://www.ruvzke.sk/.

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice