Oznam o zatvorení pracovísk Zákazníckych centier DPMK

Obsah

KOŠICE, 15.12.2020: V stredu 23.12. a vo štvrtok 31.12.2020 budú zatvorené pobočky Predpredaja a Prepravnej kontroly na Rooseveltovej 3, zatvorené bude aj pracovisko Predpredaja na Bardejovskej 6.

 

V prípade potreby môže cestujúca verejnosť využiť dobíjanie predplateného časového lístka či elektronickej peňaženky prostredníctvom e-shopu https://www.dpmk.sk/eshop. Za účelom dobitia BČK môžu cestujúci využiť aj predajné miesta zmluvných partnerov DPMK, a.s.  podľa stanovenej otváracej doby, zoznam predajcov je dostupný na stránke https://www.dpmk.sk/kontakty/predajne-miesta. Ďalšou možnosťou je zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom SMS alebo automatov na cestovné lístky (prehľad automatov je zverejnený pod bodom 4 na stránke https://www.dpmk.sk/kontakty/predajne-miesta).

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice