Oznam pre verejnosť o zavedení opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Obsah

KOŠICE: DPMK rieši situáciu náležitými opatreniami, platiť budú do odvolania.

 

Na základe odporúčaní a opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pred možným šírením koronavírusu prijímame od pondelka 09.03.2020 až do odvolania nasledujúce opatrenia: 

1. Vodiči všetkých dopravných prostriedkov MHD v Košiciach sú povinní na všetkých zastávkach otvárať všetky dvere. Ruší sa používanie dopytového otvárania dverí, t.j. cestujúci nemusia pre otvorenie dverí stlačiť tlačidlo. Zároveň sa ruší povinný nástup prednými dverami na takto označených zastávkach.  

2. Všetky zastávky na znamenie sa stávajú klasickými stálymi zastávkami. Vodiči sú povinní na týchto zastávkach vždy zastaviť, bez potreby znamenia od cestujúceho zvnútra vozidla alebo zo zastávky. 

3. Z dôvodu ochrany našich zamestnancov sa ruší doplnkový predaj cestovných lístkov u vodičov MHD. Cestujúcim odporúčame zakúpiť si cestovný lístok vopred alebo SMS správou na číslo 1166. 

 

V rámci ďalších opatrení budú realizované:

4. Z dôvodu ochrany vodičov a zároveň cestujúcich bude vymedzený priestor predných dverí. Rovnako bude zavedený zákaz používania predných dverí.

5. Prechod prevádzky MHD na režim Voľné dni s účinnosťou od pondelka 16.3.2020.

 

 

Chceme zdôrazniť, že v rámci preventívnych opatrení vynakladáme maximálne úsilie minimalizovať riziko šírenia nákazy. Naďalej platí nariadenie pravidelnej komplexnej dezinfekcie všetkých vozidiel MHD prostriedkami so zvýšenou koncentráciou chlóru. V rámci opatrení budú dozásobené ochrannými prostriedkami pracoviská predpredaja a všetky pracoviská DPMK, a.s., samozrejmosťou sú dezinfekcie interných administratívnych priestorov. Napriek týmto krokom chceme vyzvať všetkých obyvateľov, aby zvážili nutnosť cestovania a takisto nutnosť zhromažďovania sa na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb. Súčasne apelujeme na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk a riadenie sa ďalšími pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach: https://www.ruvzke.sk/https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová   

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice