PORUCHA VOZIDLA 27

Obsah

(07:18) Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja zo zastávky Madridská smer Staničné nám. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.