ŠKODOVÁ UDALOSŤ

Obsah

15:33 Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zástavky Zimná smer KVP, kláštor. ? (15:38) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Amfiteáter smer KVP, kláštor. Predpoklad obmedzenia do: 15:53 odchod nasledujúceho spoja zo zástavky Zimná smer KVP, kláštor. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.