UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 28

Obsah

11:16 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 28 k meškaniu spoja do 10 minút od zastávky Tramínová smer Napájadla. 

Odchod nasledujúceho spoja zo zástavky 12:16. 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme..