UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJOV 18, 22, 25, 27, 36, 55, 71, 72

Obsah

07:38 Z dôvodu zhustenej premávky dochádza na linke 18, 22, 25, 27, 36, 55, 71, 72 k meškaniu spojov do 10 minút od zastávky Tesco, Džungľa smer Pri hati. Predpoklad obmedzenia do 9:30. 📍 (07:58) AKTUALIZÁCIA: k meškaniu spojov do 10 minút dochádza už aj v opačnom smere. 📍 (08:17) AKTUALIZÁCIA: na linke 36 dochádza k meškaniu spojov do 15 minút obojsmerne. 📍 (09:30) AKTUALIZÁCIA: premávka je plynulá, spoje premávajú bez výraznejšieho meškania.  Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.