VÝPADOK SPOJA 3

Obsah

17:06 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Važecká. Predpoklad obmedzenia do: 17:21 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Važecká. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.