Zmeny v tarife DPMK od 1.6.2020

Obsah

KOŠICE: Pozitívnou zmenou je úprava podmienky na využitie rodinného lístka a znovuzavedenie bezplatnej prepravy pre obete komunizmu, ale aj zľavnenej prepravy pre držiteľov Zlatej Janského plakety.

 

Podmienka na využitie „rodinného cestovného lístka“ (platný počas víkendov a sviatkov) bola zmenená tak, aby ju dokázala využiť širšia skupina cestujúcich. Pred zmenou tarify platilo, že tento lístok je určený pre dve dospelé osoby a súčasne maximálne pre tri deti. Aktuálna podoba znie, že maximálne šesť detí bude môcť sprevádzať už aj jeden dospelý (maximálne dvaja dospelí). Cena ani doba platnosti sa nezmenila, lístok stojí 1 euro a je platný 60 minút.

 

Doživotnú bezplatnú prepravu môžu využívať nositelia medaily MUDr. Kňazovického či Diamantovej Janského plakety, držitelia Zlatej Janského plakety budú môcť využiť zľavnenú prepravu. Osobitná BČK sa vydá nositeľom medaily MUDr. Kňazovického, Diamantovej Janského plakety a Zlatej Janského plakety, s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej žiadanky a predloženia platného preukazu totožnosti.

 

Bezplatná preprava sa opätovne zaviedla pri splnení potrebných podmienok pre obete komunizmu. Oproti úprave spred 1. septembra 2019 sa bezplatná doprava bude poskytovať len priamo poškodeným osobám a rodinným príslušníkom žijúcich aj nežijúcich poškodených osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v meste Košice. Títo obyvatelia musia byť držiteľmi preukazov, ktoré to potvrdzujú. Nárok na bezplatnú prepravu získajú na základe bezkontaktnej čipovej karty na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

 

Predĺženie platnosti časových lístkov platných v období 9.-31. marec 2020 je v platnosti. Predĺženie ich platnosti o ďalších 60 dní po skončení pandémie koronavírusu bolo zrušené z dôvodu výrazného výpadku tržieb, ktoré ovplyvnila mimoriadna situácia.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice