DPMK informuje o zmenách v súvislosti s otváraním škôl

Obsah

KOŠICE, 26.02.2021: Na linkách 20, 25 a 29 začnú od 01.03.2021 premávať školské spoje, pre všetky linky MHD okrem linky 11 aj naďalej platí prázdninový režim výpravy.

 

Vzhľadom na opätovné otvorenie základných škôl aj na území mesta Košice budú od pondelka 01. marca 2021 premávať školské spoje. To znamená, že príslušné spoje na linkách č. 20, 25 a 29 vykonajú zachádzky k ZŠ Polianska, ZŠ Trebišovská, ZŠ Bernolákova a k ZŠ v Poľove.

Linka č. 11 premáva v režime "pracovné dni, školský rok" a vykoná aj školský spoj pre SZŠ Galaktická.

Od stredy 03. marca 2021 sa obnovuje ranný zvoz žiakov pre Spojenú školu Vojenská 13.

Všetky linky MHD (okrem linky č. 11) aj naďalej premávajú v prázdninovom režime. Nočné spoje v MHD premávajú naďalej v obmedzenom režime platnom od 19.12.2020 (informácia publikovaná na stránke https://www.dpmk.sk/aktuality/2020/oznam-o-obmedzeni-prevadzky-na-nocnych-linkach-od-19122020).

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice