Informácia o zmenách v prevádzke MHD v súvislosti s výlukou na Slaneckej ceste

Obsah

KOŠICE, 05.01.2021: Dopravné obmedzenia v MHD budú trvať každý víkend od 09.01. do 28.03.2021, vždy od soboty 7:00 do nedele 18:00; DPMK vyzýva cestujúcich na plánovanie ciest s dostatočným predstihom.

 

V rámci električkovej dopravy budú linky č. 3, 4, 7 a 9 premávať po zmenených trasách nasledovne:

Linka č. 3 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Staničné námestie – Námestie osloboditeľov - Ryba – Socha Jána Pavla II. a späť.

 

Linka č. 4 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase Havlíčkova – Námestie osloboditeľov – Ryba a späť.

 

Linka č. 7 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Botanická záhrada - Námestie osloboditeľov - Ryba - Socha Jána Pavla II. a späť.

 

Linka č. 9 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase Havlíčkova – Terasa – VSS, križovatka a späť.

 

Električková linka R2 bude počas dní konania výluky vo všetkých časoch a na celej trase nahradená náhradnou autobusovou dopravou.

 

 

Výluka sa dotkne aj autobusovej dopravy, konkrétne liniek č. 19, 28, 52 a N2, ktoré budú premávať bez zmeny cestovných poriadkov a ich zastavovanie v zastávkach sa bude v rôznych etapách mierne meniť. Vo vylúčenom úseku VSS, križovatka – Levočská – Dneperská – Ladožská – Rovníková – Važecká bude v čase výluky premávať náhradná autobusová linka X. Linka bude premávať celodenne každých 10 minút po vnútorných komunikáciách  Sídliska Nad jazerom a zastavovať na mimoriadnych zastávkach.

 

Z každého spoja linky X je zabezpečený okamžitý prestup na linky č. 3 a 7. Z každého druhého spoja linky X je zabezpečený prestup na spoje linky č. 9.

Náhradná doprava za linku R2 premáva na trase ako linka X a ďalej:

Smer Vstupný areál USS: VSS, križovatka – zastávka Autocamping (na Rastislavovej ulici) – Rozvojová (na električkovej zastávke) – Železníky, križovatka (na úrovni električkovej zastávky) – Moldavská, OC (na autobusovej zastávke) – OC Optima (na autobusovej zastávke) – Vstupný areál USS

 

Počas výrubu stromov v 1. etape bude MHD premávať po existujúcej trase na Slaneckej ceste po odbočenie na obchádzkovú trasu v križovatke Slanecká – Rovníková na Važeckú ulicu, t.j. v tejto etape budú využité iba náhradné zastávky električkovej dopravy pri OC Važec – zastávka Važecká na obchádzkovej trase.

 

Linka č. 52 premáva odklonom cez sídliskové komunikácie, bez zmeny  cestovného poriadku. Využíva náhradné zastávky (t.z. obojsmerné) za električkovú dopravu ,,Važecká“.

 

Linka č. 19 premáva podľa rozsahu opatrení cez sídlisko a bez zmeny cestovného poriadku a zastávok.

 

Linka č. 28 premáva podľa rozsahu opatrení cez sídlisko a bez zmeny cestovného poriadku. Počas 1. etapy  nebude využívať náhradné zastávky ,,Važecká“. Nástupná zastávka pre linku č. 28 bude na mieste odstavnej koľaje oproti obratisku Važecká. Výstupná zastávka pre spoje končiace na zastávke ,,Važecká“ bude na vstupe do obratiska električiek Važecká. Spoje premávajúce na/zo zastávky ,,Napájadlá“ využívajú náhradné zastávky (t.z. obojsmerné) ,,Važecká“ na úrovni električkovej zastávky.

 

 

Cestovný poriadok linky X nájdete v prílohe tejto tlačovej správy.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

Prílohy