Nevypravované spoje - aktualizácia

Obsah

Dopravný podnik informuje, že všetky nevypravované spoje zverejnené 21.09.2021 v tlačovej správe sú opätovne zaradené do výpravy.

Ďakujeme za trpezlivosť.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice