Organizácia MHD počas Rally Košice 2021

Obsah

KOŠICE, 15.10.2021: Automobilové preteky sa budú konať v nedeľu 17. 10. 2021, vzhľadom na to dôjde k uzavretiu cestných komunikácií v úsekoch Čermeľ – JahodnáČermeľ – Horný Bankov.

 

Autobusová linka č.14 bude v čase od 08:00 do 14:00 hod. premávať iba v úseku (Železničná zastávka Ťahanovce -) Vodárenská – Havlíčkova – Čermeľ a späť.

Posledný spoj z Havlíčkovej na Horný Bankov bude vykonaný o 07:29, posledný spoj z Horného Bankova o 07:56, prvý spoj na Horný Bankov zo Železničnej zastávka Ťahanovce o 13:52 (14:02 Čermeľ). Spoj na Jahodnú a späť bude vykonaný o 10:26 z Vodárenskej (10:52 Jahodná, 11:07 Čermeľ).

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice