Oznam - dočasné zatvorenie pracovísk na Rooseveltovej

Obsah

Informujeme verejnosť, že vo štvrtok 4. a v piatok 5. novembra 2021 budú z technických príčin zavreté pracoviská Prepravnej kontroly a Predpredaja DPMK na Rooseveltovej ulici.

V rámci uhrádzania pokút prosíme o prednostné využitie bezhotovostnej online platby. V prípade voľby uhradenia pokuty osobne v lehote do 4 pracovných dní sa termín vzhľadom na vyššie uvedené predlžuje o 2 dni.

Cestujúca verejnosť môže tiež využiť online úhradu podlžností na číslo účtu 6610186006/1111, IBAN SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT UNCRSKBX. Zároveň chceme upozorniť na správne a čitateľne zadaný variabilný symbol pri zasielaní platieb.  

                        

Ďakujeme za pochopenie.

 

DPMK,a.s.