Oznam o premávke MHD počas vianočných sviatkov

Obsah

KOŠICE, 21.12.2021: DPMK avizuje režim ,,školské prázdniny“ v období 20.12.2021 - 07.01.2022, budú platiť aj osobitné obmedzenia na linkách 10 a 23. Spoje budú v dňoch 24.12., 25.12., 26.12.2021, 01.01. a 06.01.2022 premávať v režime ,,voľné dni“.

 

Počas zimných prázdnin budú linky MHD aj naďalej premávať v pracovných dňoch podľa prázdninových cestovných poriadkov. Školské linky nebudú premávať. Autobusové linky 11, 20, 25, 26P a 29 nebudú zachádzať ku základným školám, resp. vykonávať školské spoje.

 

V súvislosti s upravenými otváracími hodinami nákupného centra Átrium Optima spoje linky 10 nevykonajú zachádzku do OC Optima. Linka bude ukončená na zastávke ,,Luník VII“ nasledovne: 24.12. po 13:00, 25.12. celý deň, 26.12. celý deň, 31.12.2021 po 17:30, 01.01. celý deň a 06.01.2022 celý deň.

 

V súvislosti s úpravou pracovnej doby v priemyselnom parku pri letisku (spol. U-Shin, Faurecia, Howe, Minebea, Windsor) v pracovných dňoch 20.12. – 23.12.2021 bude premávať linka 23 v štandardnom režime. V pracovných dňoch 27.12.- 31.12.2021 bude linka premávať v obmedzenom režime. Počas dní 24., 25. a 26.12.2021 sa nebudú vykonávať ranné posilové spoje na tejto linke – ide o spoje o 05:18 hod. zo Staničného námestia a o 06.09 a 06:19 hod. z Faurecie.

V pracovných dňoch 27.12.-31.12.2021 nebudú vykonané posilové spoje linky 25 pre Howe o 05:20 hod. z Námestia osloboditeľov a o 14:10 hod. z Magnezitárskej na Námestie osloboditeľov.

 

24. december 2021 - Štedrý deň (piatok):

Denná premávka liniek 4, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 35 a 72 bude ukončená cca o 18:00 hod. Všetky spoje liniek 10 a 15 budú po 18:00 hod. v oboch smeroch zachádzať na Staničné námestie.

Všetky spoje linky 20 budú po 18:00 hod. v smere do Košickej Novej Vsi zachádzať na Zelenú stráň.

Všetky spoje linky 32 budú po 18:00 hod. v smere do Myslavy zachádzať na Zelenú stráň a Heringeš.

Spoje linky 52 (Krásna – Nám. osloboditeľov – Šaca, a späť) po 18:00 hod.  budú zachádzať obojsmerne cez Poľov (linka bude označená dodatkovou tabuľkou „cez POĽOV“).

Linky N1 až N7 premávajú podľa cestovných poriadkov pre noc pred voľným dňom (ako sobota) bez obmedzenia.

Dopravu na/z pracovnej zmeny o 18:00 hod. v Starej nemocnici, Novej nemocnici, Železničnej nemocnici a Nemocnici Šaca zabezpečia linky 3, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 36, 52, 71+72 (odvoz je zabezpečený vždy prvým spojom po 18. hodine podľa CP).

 

V dňoch 24. december 2021 - Štedrý deň (piatok), 25. december 2021 – Prvý sviatok vianočný (sobota), 26. december 2021 – Druhý sviatok vianočný (nedeľa), 1. január 2022 – Nový rok (sobota) a 6. január 2022 - Traja králi (štvrtok) bude premávka organizovaná ako voľný deň.

 

31. december 2021 - Silvester (piatok):

Vozidlá všetkých liniek MHD budú premávať podľa svojich cestovných poriadkov (režim „pracovný deň - prázdniny“) až do ukončenia.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice