Pokračovanie výluky električkovej a autobusovej dopravy na Slaneckej

Obsah

KOŠICE, 21.01.2021: Počas tretieho víkendu od začatia prác bude výrub stromov realizovaný v úseku od ulice Napájadlá po Rovníkovú, DPMK vyzýva cestujúcich na plánovanie ciest s dostatočným časovým predstihom.

 

V rámci električkovej dopravy budú linky č. 3, 4, 7 a  9 premávať po zmenených trasách nasledovne:

Električková linka č. 3 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Staničné námestie – Ryba – Socha Jána Pavla II., a späť.

Električková linka č. 4 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase Havlíčkova – Námestie osloboditeľov – Ryba, a späť.

Električková linka č. 7 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Botanická záhrada – Námestie osloboditeľov – Socha Jana Pavla II., a späť.

Električková linka č. 9 bude v čase výluky premávať na skrátenej trase Havlíčkova – Terasa – VSS, križovatka; a späť. Linka v smere na Havlíčkovu zastavuje aj na zastávke VSS, križovatka pod mostom (pred križovatkou – dočasná zastávka).

Električková linka R2 bude počas dní konania výluk a na celej trase nahradená autobusovou dopravou.

Z každého spoja linky X je zabezpečený okamžitý prestup na linky 3 alebo 7. Z každého druhého spoja linky X je zabezpečený prestup na spoje linky 9.

Náhradná autobusová linka X premáva v úseku VSS, križovatka – Važecká a späť.

Náhradná doprava za linku R2 premáva na trase ako linka X, a ďalej:

  • smer VA USS: Nad jazerom > VSS, križovatka (zastávka linky 12 na Južnej triede) > Cintorínska > Rastislavova > zastávka Autocamping (pri Tempuse) > Rozvojová (na električkovej zastávke) > Železníky, križovatka (na úrovni) > Valcovne U. S. Steel (autobusová zastávka) > VA U. S. Steel (autobusová zastávka)
  • smer Važecká: VA U. S. Steel (autobusová zastávka) > Valcovne U. S. Steel (autobusová zastávka) > Železníky, križovatka (električková zastávka) > Rozvojová (na električkovej zastávke) > doľava Rastislavova > zastávka Autocamping (pri Tempuse) > Cintorínska > VSS, križ. (ako linka 54) > ... > Važecká

 

Autobusová doprava bude premávať odklonom po sídliskových komunikáciách v úseku Dneperská – Čingovská – Ždiarska – Rovníková, jej linky zastavia na dočasných zastávkach Ladožská a Rovníková na úrovni električkových zastávok.

Autobusové linky premávajú nasledovne:

Linka 19 premáva vo svojej štandardnej trase a bez zmeny cestovného poriadku.

Linka 28 premáva odklonom cez sídliskové komunikácie v úseku Napájadlá - Rovníková bez zmeny cestovného poriadku. Na zastávkach Ladožská a Rovníková zastavuje na dočasných zastávkach.

Linka 52 premáva odklonom cez sídliskové komunikácie v úseku Dneperská - Rovníková, bez zmeny cestovného poriadku. Na zastávkach Ladožská a Rovníková zastavuje na dočasných zastávkach.

Nočná linka N7 premáva odklonom cez sídliskové komunikácie v úseku Dneperská - Rovníková, bez zmeny cestovného poriadku. Na zastávkach Ladožská a Rovníková zastavuje na dočasných zastávkach.

 

 

Cestovný poriadok náhradnej linky X nájdete v prílohe tejto tlačovej správy a na webstránke https://www.dpmk.sk/cp.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

 

Prílohy