Premávka MHD počas podujatia Košice Peace Half Marathon 2021

Obsah

KOŠICE, 26.08.2021: Polmaratón sa uskutoční v nedeľu 29.augusta, podujatie ovplyvní autobusové i električkové linky.

 

 

Opatrenia platia v čase cca od 08:00 do cca 12:00 hod. V tomto čase dôjde k vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, HviezdoslavovaZimná.

 1. Električkové linky č. 2, 4, 6 a 9 premávajú po upravených trasách, linka č. 7 nepremáva.
 2. Premáva náhradná električková linka X v úseku Havlíčkova – Námestie Maratónu mieru.
 3. Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované.
 4. Autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a 36 budú premávať po obchádzkových trasách.
 5. Ostatné linky MHD premávajú po svojich štandardných trasách.

 

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA

Linka č. 2 premáva na trase Staničné námestie – Kuzmányho – Amfiteáter.

Linka č. 3 premáva v posilnenom 10-minútovom intervale.

Linka č. 4 premáva na trase (Socha Jána Pavla II. -) Ryba – Kuzmányho – Amfiteáter.

Linky č. 69 sú skrátené po zastávku Amfiteáter.

Linka č. 7 nepremáva.

V úseku Havlíčkova - Komenského - Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka pri SPŠ Strojnícka, pred odbočením na Strojárenskú) a späť premáva náhradná električková linka XLinka premáva výlučne po východnej strane (koľaji), t.j. po pravej strane v smere na Havlíčkovu.

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Linka č. 12

 • v smere Barca, Podnikateľská/Šebastovce premáva po trase:

Podhradová – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Nová nemocnica – Hlavná pošta – Kuzmányho ulica – Dom umenia – Stará nemocnica – Barca, Podnikateľská – Šebastovce

Vynecháva zastávky Technická univerzita; Zimná; Slovenský rozhlas; Alžbetina, Rektorát UPJŠ.

 • v smere Podhradová premáva po trase:

Šebastovce – Barca, Podnikateľská – Stará nemocnica – Kuzmányho ulica – Hlavná pošta – Nová nemocnica – Amfiteáter – Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad - Podhradová

Vynecháva zastávky Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Technická univerzita.

 

Linka č. 17

 • v smere na Luník VIII premáva po trase:

Lingov – Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta - Nová nemocnica – Žilinská – DPMK – Luník VIII

Vynecháva zastávku Slovenský rozhlas.

 • v smere na Lingov premáva po trase:

Luník VIII – DPMK – Žilinská – Nová nemocnica - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Tomášikova – Národné námestie – Mlynská bašta – Staničné námestie – Lingov

Vynecháva zastávky Považská, Nová nemocnica; Cassovar; Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta a Námestie Maratónu mieru.

 

Linka č. 19

 • v smere KVP, kláštor premáva po trase:

Napájadlá - Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Nová nemocnica – KVP, kláštor

Vynecháva zastávky Zimná Technická univerzita.

 • v smere Napájadlá premáva po trase:

KVP, kláštor – Nová nemocnica - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Tomášikova – Národné námestie – Mlynská bašta – Staničné námestie – Napájadlá

Vynecháva zastávky Technická univerzita; Zimná; Radnica Starého mesta Námestie Maratónu mieru.

 

Linka č. 22

 • v smere na Baňu Bankov premáva po trase:

Džungľa – Mier - Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Baňa Bankov

Vynecháva zastávky Zimná Technická univerzita.

 • v smere do Džungle premáva po trase:

Baňa Bankov - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Mlynská bašta – Mier – Džungľa

Vynecháva zastávky Technická univerzita; Zimná; Radnica Starého mesta Námestie Maratónu mieru.

 

Linka č. 36

 • v smere na KVP, Moskovská premáva po trase:

Madridská – Mier – Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta - Nová nemocnica – KVP, Moskovská

Vynecháva zastávku Slovenský rozhlas.

 • v smere na Madridskú premáva po trase:

KVP, Moskovská – Nová nemocnica - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Mlynská bašta – Mier - Madridská

Vynecháva zastávky Považská, Nová nemocnica; Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta Námestie Maratónu mieru.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice