UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 10, 15, 17, 20, 32, 33, 35, 51, 56

Obsah

16:30

 Z dôvodu cudzej dopravnej nehody dochádza na linkách 10, 15, 17, 20, 32, 33, 35, 51, 56 k meškaniu spoja do 20-30 minút zo zastávky Palackého smer Bosákova. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:30.

Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.