UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 25

Obsah

12:59 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 25 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Budapeštianska smer Poľov. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:37. 

Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.