UPOZORNENIE NA MEŠKANIE SPOJA 72

Obsah

06:15

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k meškaniu spoja do 10 minút zo zastávky Lingov smer Grunt.

Predpoklad trvania obmedzení: 06:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt. 

Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.