Vyhlásenie Dozornej Rady DPMK k aktuálnej situácii v MHD

Obsah

KOŠICE, 10.09.2021: Za účelom riešenia nepriaznivej situácie vo vozovom parku Dopravného podniku a aktuálnej situácii v MHD sa včera uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Dozornej rady DPMK, a.s. za účasti Predstavenstva DPMK, a.s.

 

Všetci vnímame súčasnú celkovú nepriaznivú situáciu dopravy v meste. Hľadáme spolu riešenia na prijatie operatívnych opatrení prioritne v tých oblastiach, ktoré vie samotný podnik ovplyvniť.

Denne je kvôli poruchám a nevyhnutným servisným úkonom odstavená až jedna štvrtina autobusového vozového parku dopravného podniku, čo predstavuje až do 50 autobusov denne. Podnik eviduje podnety a sťažnosti zo strany cestujúcich a vynakladá maximálne úsilie na to, aby v prípade poruchy bolo zabezpečené zálohové vozidlo. Žiaľ, nie všetky vozidlá, ktoré vykážu poruchu, sú aj automaticky nahradené. Zlé nastavenie plánu nákupu vozidiel v minulosti spôsobilo, že počas posledných troch rokov nedošlo k nákupu žiadnych nových autobusov, čo zásadne ovplyvnilo aktuálnu nepriaznivú situáciu v MHD. Momentálne je situácia tak zlá, že niektoré spoje nie sú vypravované vôbec. Meškanie mnohých spojov pre zdržanie v zápchach však nemôžeme ovplyvniť a náš dopravný dispečing musí často doslovne „čarovať“. Aj napriek týmto problémom zamestnanci DPMK robia všetko, čo je v ľudských silách, aby dopady na cestujúcich minimalizovali. Pracovníci zo strediska údržby zistené poruchy odstraňujú v čo najkratšom možnom čase, aby si následne vodiči mohli prebrať prevádzkyschopné vozidlo. Ku čiastočnému zlepšeniu situácie dôjde po ukončení výluky a náhradnej dopravy z dôvodu súčasných opráv električkovej trate na Slaneckej ceste a Alejovej ulici koncom októbra tohto roka.

V súčasnosti sa hľadajú aj ďalšie možnosti riešenia vzniknutej situácie, ako napríklad možnosť dočasného prenájmu autobusov od iných slovenských prepravcov.

Je však potrebné konštatovať, že situáciu zhoršujú aj nevyhnutné výluky električkovej dopravy v meste, rekonštrukcia mestských cestných komunikácií a mostov, a podstatne aj neexistujúca reálna preferencia vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Riešenie dopadov z týchto objektívnych skutočností už nie je v silách a kompetencii samotného podniku.

Zlepšenie situácie očakávame do konca novembra tohto roka, keď do Košíc pribudne 15 autobusov štandardnej 12 metrovej dĺžky a zvyšných 21 veľkokapacitných kĺbových autobusov 18 metrovej dĺžky v období od januára do marca budúceho roka. Obnova vozového parku však zahŕňa obstaranie nielen nových autobusov, ale aj električiek v počte 10 kusov, ktoré by mohli byť dodané do konca roku 2023. V najbližších dňoch bude vyhlásená verejná súťaž na obstaranie ďalších 58 autobusov na plynový CNG pohon.

Magistrát mesta Košice aktuálne rokuje s Krajským dopravným inšpektorátom za účelom zriadenia BUS pruhov. Zriadením samostatných BUS pruhov sa tak výrazne zlepší dopravná situácia v meste a zásadne zrýchli autobusová doprava, ktorá sa tak stane podstatne atraktívnejšou voľbou v porovnaní s osobnou automobilovou prepravou.

Ďakujeme za trpezlivosť a spolu s Predstavenstvom Dopravného podniku sa ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti.

                         

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice