VÝPADOK SPOJA 17

Obsah

08:17 Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja zo zastávky Nová nemocnica smer Lingov. 

Image removed. (08:27) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nám. Maratónu mieru. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:48  

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.