VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

07:21

Z dôvodu poruchy dochádza na linke 18 k výpadku spoja zo zastávky Sofijská smer Nová nemocnica. 

Image removed. (07:24) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:33 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.