VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

06:58

Z dôvodu poruchy dochádza na linke 10 k výpadku spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov. 

Image removed. (07:06) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nová nemocnica. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:25 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.