VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

08:45 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k výpadku spoja zo zastávky Lingov smer Grunt. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:22. 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.