VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

06:43 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k výpadku spoja zo zastávky Grunt smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:24.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.