VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

14:30 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k výpadku spoja zo zastávky Lingov smer Grunt. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:07. 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.