MHD počas podujatia Košice Peace Half Marathon 2022

Obsah

KOŠICE, 11.05.2022: Polmaratón sa uskutoční v nedeľu 15.mája 2022, podujatie ovplyvní trasy autobusových aj električkových liniek.

 

Opatrenia budú platiť v čase cca od 08:00 do cca 12:00 hod. V tomto čase dôjde k vylúčeniu dopravy na uliciach Moyzesova, Bačíkova, Hviezdoslavova a Zimná.

 1. Električkové linky č. 2, 4, 6 a 7 a 9 premávajú po upravených trasách, linka č. 1 nepremáva. V úseku Havlíčkova – Námestie Maratónu mieru a späť premáva náhradná električková linka X. Linka premáva len po východnej koľaji (teda smer Havlíčkova) a aj v smere na Nám. Maratónu mieru je nástup cestujúcich umožnený len zo zastávkových stanovíšť bežne slúžiacich pre smer Havlíčkova. Východzia zastávka „Nám. Maratónu mieru“ je na začiatku Komenského ulice, oproti SPŠ strojníckej.
 2. Autobusové zastávky Dom umenia (smer Alžbetina, Rektorát UPJŠ); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta; Hlavná pošta (smer Slovenský rozhlas); Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka na Hlavnej ulici); Zimná; Technická univerzita; Botanická záhrada (smer Technická univerzita) nebudú obsluhované. 

Zastávky obsluhované len linkou „X“: Havlíčkova, Okresný úrad, Poliklinika Sever, Bocatiova, Nám. Maratónu mieru

 1. Autobusové linky č. 12, 17, 19, 22 a 36 budú premávať po obchádzkových trasách.
 2. Ostatné linky MHD premávajú po svojich štandardných trasách.

 

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA

Linka č. 1 počas akcie nebude premávať.

Linka č. 2 premáva na trase Staničné námestie – Kuzmányho – Amfiteáter.

Linka č. 3 premáva v posilnenom intervale 10 minút.

Linka č. 4 premáva na trase Amfiteáter – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Barca, Socha Jána Pavla II.

Linky č. 6 a sú skrátené po zastávku Amfiteáter.

Linka č. 7 po zastávke Radnica Starého mesta (smer Botanická záhrada) premáva po zastávku Amfiteáter.

V úseku Havlíčkova - Komenského - Námestie Maratónu mieru (dočasná zastávka pri SPŠ Strojnícka, pred odbočením na Strojárenskú) a späť premáva náhradná električková linka XLinka premáva výlučne po východnej strane (koľaji), t.j. po pravej strane v smere na Havlíčkovu.

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Linka č. 12

 • v smere Barca, Podnikateľská/Šebastovce premáva po trase:

Podhradová – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Nová nemocnica – Hlavná pošta – Kuzmányho ulica – Dom umenia – Stará nemocnica – Barca, Podnikateľská – Šebastovce

Vynecháva zastávky Botanická záhrada, Technická univerzita; Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Alžbetina, Rektorát UPJŠ.

 • v smere Podhradová premáva po trase:

Šebastovce – Barca, Podnikateľská – Stará nemocnica – Kuzmányho ulica – Hlavná pošta – Nová nemocnica – Amfiteáter – Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad - Podhradová

Vynecháva zastávky Dom umenia (Moyzesova); Alžbetina, Rektorát UPJŠ; Technická univerzita.

 

Linka č. 17

 • v smere na Luník VIII premáva po trase:

Lingov – Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta - Nová nemocnica – Žilinská – DPMK – Luník VIII

Vynecháva zastávky Radnica Starého mesta (na Moyzesovej) a Slovenský rozhlas.

 • v smere na Lingov premáva po trase:

Luník VIII – DPMK – Žilinská – Nová nemocnica - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Tomášikova – Národné námestie – Mlynská bašta – Staničné námestie – Lingov

Vynecháva zastávky Nová nemocnica (na Ondavskej v smere na Cassovar); Považská, Nová nemocnica; Cassovar; Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta a Námestie Maratónu mieru.

 

Linka č. 19

 • v smere KVP, kláštor premáva po trase:

Napájadlá - Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Nová nemocnica – KVP, kláštor

Vynecháva zastávky Zimná Technická univerzita.

 • v smere Napájadlá premáva po trase:

KVP, kláštor – Nová nemocnica - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Tomášikova – Národné námestie – Mlynská bašta – Staničné námestie – Napájadlá

Vynecháva zastávky Technická univerzita; Zimná; Radnica Starého mesta Námestie Maratónu mieru.

 

Linka č. 22

 • v smere na Baňu Bankov premáva po trase:

Džungľa – Mier - Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Baňa Bankov

Vynecháva zastávky Zimná Technická univerzita.

 • v smere do Džungle premáva po trase:

Baňa Bankov - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Mlynská bašta – Mier – Džungľa

Vynecháva zastávky Technická univerzita; Zimná; Radnica Starého mesta Námestie Maratónu mieru.

 

Linka č. 36

 • v smere na KVP, Moskovská premáva po trase:

Madridská – Mier – Námestie Maratónu mieru – Okresný úrad – Botanická záhrada – Obchodná akadémia - Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta - Nová nemocnica – KVP, Moskovská

Vynecháva zastávky Radnica Starého mesta (na Moyzesovej) a Slovenský rozhlas.

 • v smere na Madridskú premáva po trase:

KVP, Moskovská – Nová nemocnica - Amfiteáter - Obchodná akadémia - Botanická záhrada - Okresný úrad – Mlynská bašta – Mier - Madridská

Vynecháva zastávky Nová nemocnica (na Ondavskej v smere na Cassovar); Považská, Nová nemocnica; Cassovar; Hlavná pošta; Slovenský rozhlas; Radnica Starého mesta Námestie Maratónu mieru.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice