Modernizácia tarifného systému v DPMK bola úspešne ukončená

Obsah

KOŠICE, 28.07.2022: Dopravný podnik mesta Košice obstaral 5 samoobslužných  automatov na cestovné lístky, verejnosť ich už môže naplno využívať.

 

Predmetom realizácie projektu bol nákup 5 samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov. Tri nové automaty sú inštalované na zástavke Staničné námestie (pred hlavnou železničnou a autobusovou stanicou) a dva sú inštalované na zastávke Námestie osloboditeľov (medzi hotelom Hilton a nákupným centrom Aupark). Platbu v spomínaných automatoch je možné realizovať mincami alebo bezkontaktnou platobnou kartou. Automaty môžu vydávať 16 druhov lístkov, sú chránené krytom proti upchatiu a znečisteniu. Automaty sú vybavené senzormi na detekciu neoprávneného vstupu alebo násilného konania, pričom o všetkých takýchto stavoch je dopravca bezprostredne informovaný.

Hlavným  cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom  zabezpečenia moderného tarifného systému. Zámerom projektu bolo doplnenie a modernizácia kľúčovej časti tarifného systému DPMK. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti, ale profitovať z neho bude aj dopravca - zvýšenými tržbami, zníženou  poruchovosťou tarifného systému, rýchlym predajom cestovných lístkov  zákazníkov,  lepšou integráciou a previazanosťou služieb, a čiastočne aj získaním doteraz absentujúcich dát z dopravy.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci IROP 2014-2020. Cena projektu po verejnom obstarávaní je 55 950 € bez DPH, výška poskytnutého NFP je 95% z celkovej sumy (53 152,50 €).

V prílohe nájdete fotografie nových automatov na cestovné lístky.

 

DPMK,a.s.