ODKLON LINIEK 19, 52

Obsah

07:40 DÔVOD: cudzia dopravná nehoda - odklon liniek 19, 52 po sídliskovej ceste ( ako linka 54) vynechávajú zastávku Bukovecká.

MIESTO: Tepláreň smer Dneperská. 

OBMEDZENIE: meškanie spojov do 10 minút. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:30. 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.