Výluka električkovej dopravy na sídlisku Nad jazerom

Obsah

KOŠICE, 16.08.2022: Od stredy 17.augusta 2022 do stredy 31. augusta 2022 sa na električkovom priecestí Galaktická a v obratisku Važecká budú realizovať stavebné úpravy, práce ovplyvnia električkovú dopravu na šiestich linkách.

 

 

Informujeme cestujúcu verejnosť, že počas doby trvania výluky budú premávať električkové linky 1, 3, 4, 7, 9 a R2 na upravených trasách. V úseku VažeckáVSS, križovatka bude každých 10 minút premávať náhradná električková linka X, ktorú v špičkách pracovných dní doplní aj náhradná autobusová linka X; spolu tak vytvoria 5-minútový interval.

 

Električková doprava:

Električková linka č. 1 bude premávať na upravenej trase Havlíčkova – Ryba – Socha Jána Pavla II., a späť.

Električková linka č. 3 bude premávať na upravenej trase Staničné námestie – Ryba – Socha Jána Pavla II., a späť.

Električková linka č. 4 bude premávať na skrátenej trase Botanická záhrada – Námestie osloboditeľov – Ryba.

Električková linka č. 7 bude premávať na skrátenej trase Ryba - Námestie osloboditeľov - Botanická záhrada.

Električková linka č. 9 bude v čase výluky premávať na upravenej trase Námestie Maratónu mieru – Trieda SNP – Socha Jána Pavla II., a späť.

Električková linka č. R2 bude premávať ako linka R8.

Náhradná električková linka X má konečnú zastávku VSS, križovatka pod mostom VSS. Linka zastaví na dočasnom nástupišti – dočasná zastávka na koľaji v smere zo sídliska Nad jazerom.

 

Autobusová doprava:

Náhradná autobusová linka X premáva v úseku VSS, križovatka – Levočská –Dneperská – Ladožská – Rovníková – Važecká a späť.

Linka zastavuje prednostne na električkových zastávkach v smere na VSS, križovatku a v opačnom smere na dočasných zastávkach na vnútrosídliskovej komunikácii. Pod mostom VSS je výstupnou zastávkou stanovište linky 12 smer Podhradová, nástupnou zastávkou je stanovište linky 54 smer Ťahanovce.

 

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme. V prípade akýchkoľvek otázok je cestujúcim k dispozícii nonstop infolinka (tel.č. 055 6407 407), prípadne FB DPMK Aktuálne https://www.facebook.com/dpmkaktualne.

 

AKTUALIZÁCIA: Výluka bude prebiehať aj dňa 1.septembra 2022.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice