VÝPADKY SPOJOV 18, 37, 55, 72

Obsah

13:00

Z prevádzkových dôvodov dochádza na uvedených linkách k výpadku spojov:

    LINKA: 18
MIESTO: Madridská smer Nová nemocnica
ČAS: 13:27, 14:42, 15:42, 16:42
MIESTO: Nová nemocnica smer Madridská
ČAS: 13:50, 15:05, 16:05, 17:05

    LINKA: 18
MIESTO: Madridská smer Nová nemocnica
ČAS: 13:57, 15:12, 16:12, 17:12
MIESTO: Nová nemocnica smer Madridská
ČAS: 13:00, 14:20, 15:35, 16:35,
MIESTO: Tesco, Džungľa smer Nová nemocnica
ČAS: 18:20, 18:50
MIESTO: Nová nemocnica smer Tesco, Džungľa
ČAS: 17:35, 18:35, 19:08

   LINKA: 37
MIESTO: Važecká smer Napájadla
ČAS: 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35
MIESTO: Napájadla smer Važecká
ČAS: 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45

   LINKA: 55
MIESTO: Moskovská smer Lingov
ČAS: 13:35, 14:50, 16:05, 17:20
MIESTO: Lingov smer Moskovská
ČAS: 13:07, 14:22, 15:37, 16:52

   LINKA: 72
MIESTO: Lingov smer Grunt
ČAS: 13:45, 15:33, 17:14, 18:59
MIESTO: Grunt smer Lingov
ČAS: 12:42, 14:30, 16:18, 17:57, 19:39

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...