VÝPADOK SPOJA 10

Obsah

14:08

📍 (14:11) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Pod Furčou.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 10 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Obchodné centrum Optima.

Predpoklad trvania obmedzení: 14:20 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Obchodné centrum Optima.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.