VÝPADOK SPOJA 18

Obsah

08:15

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 18 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Nová nemocnica.

Predpoklad trvania obmedzení: 08:35 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Nová nemocnica.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.