VÝPADOK SPOJA 2

Obsah

20:38

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 20:58 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...