VÝPADOK SPOJA 2

Obsah

08:56

 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:11 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Havlíčkova smer Staničné námestie.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme