VÝPADOK SPOJA 2

Obsah

09:14

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.