VÝPADOK SPOJA 2

Obsah

14:06, 15:18, 16:30, 17:14, 18:17, 19:37, 20:57

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 2 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Havlíčkova.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 21:09

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.