VÝPADOK SPOJA 25

Obsah

16:59

📍 (17:18) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Jakabov palác

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 25 k výpadku spoja od zastávky Budapeštianska smer Poľov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Budapeštianska smer Poľov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.