VÝPADOK SPOJA 3

Obsah

06:18

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Važecká s časom odchodu 06:18, 08:04, 09:18, 11:33.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:00.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.