VÝPADOK SPOJA 3

Obsah

13:40, 14:40, 15:52, 17:18, 18:46, 19:47

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 3 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Važecká.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 20:06

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.