VÝPADOK SPOJA 36

Obsah

13:57

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 36 k výpadku spojov od zastávky:

Moskovská smer Madridská: 13:57, 15:33, 17:21

Madridská smer Moskovská : 14:47, 16:35

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.